Samarbeidspartnere

Rørosbaker’n har flere samarbeidspartnere som er med på å sikre høy kvalitet i alle ledd – fra gode lokale råvarer til ferdig produkt.

logo_rorosmat100x100

Rørosmat

Rørosmat SA eier varemerket «RØROS – mat fra Røros-traktene». All aktivitet i selskapet skjer under dette merket. Rørosmat SA ønsker å bidra til at matvarene, tradisjonene og produsentene fra Røros-traktene blir enda mer kjent og verdsatt. Rørosmat SA skal være råvareprodusentenes og videreforedlingsbedriftenes redskap for salg, distribusjon og markedsutvikling av regional mat og andre tilhørende tjenester.
Besøk Rørosmat på www.rorosmat.no

spesialitetmerket90x100

Matmerk

Rørosbaker’n ble tildelt Spesialitet-merket for Røros Flatbrød og Røros Lemse i 2007. Spesialitet-merket kan du i dag finne på rundt 120 norske matvarer. Det gis kun til produkter som oppfyller strenge krav til norsk opprinnelse, spesiell kvalitet og særpreg. Merket viser bredden og mangfoldet i norsk matproduksjon.
Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Matmerk skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere. Stiftelsen Matmerk ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007 og ledes av et styre sammensatt av representanter fra hele verdikjeden, fra produsenter til dagligvarehandel.
Les mer på www.matmerk.no og www.spesialitet.no

innovasjonnorge204x70

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er Innovasjon Norge representert i flere enn tretti land. I land der Innovasjon Norge ikke er representert med eget kontor, dras det veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er Innovasjon Norge representert i alle norske fylker.
Besøk Innovasjon Norge på www.innovasjonnorge.no

Destinasjon Røros

Destinasjon Røros

Destinasjon Røros er et felles destinasjonsselskap for kommunene Alvdal, Holtålen, Os, Røros, Tolga og Tynset med hovedkontor på Røros. Destinasjon Røros er hovedansvarlig for salg og markedsføring av Rørosregionen som reisemål inkludert drift av Turistkontor. Arbeidet til Destinasjon Røros skal preges av engasjement, positiv kommunikasjon og offensivitet, med målrettede tiltak innen PR/informasjon, salg og markedsføring. Destinasjon Røros skal motivere lokale aktører til å utvikle tilbud og arrangementer av høy kvalitet. Viktig for hele virksomheten er profesjonalitet, kvalitet, samarbeide, nettverk og gode alliansepartnere.
Besøk Destinasjon Røros på www.roros.no